Norwegians unite ;)

I’ve created a group on Facebook for the Norwegian glowforge owners! Hope it’s ok that I post it here?

Dette er en gruppe for Norske eiere! ( svensker og dansker osv må selvfølgelig også melde seg inn om de ønsker) Det er så kjekt å ha en plattform hvor man kan kommunisere på eget språk , diskutere litt , finne forhandlere osv! Håper på å se dere i gruppa :slight_smile:
Gruppa heter Glowforge Norge

https://www.facebook.com/groups/1488643867855532/

Janne
Norge

13 Likes

LOL, nice of you to include the Swedes and Danes too :slight_smile:

You should probably post the link, too. :smile:

1 Like

Interesting. I obviously can’t speak Norwegian (many say I can’t speak English), but it seems to auto-translate perfectly. Norwegian must be one of the few languages with a similar syntax.

2 Likes

:woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2: THANK YOU!!
Thought I had already put it in!

1 Like